Judjment

نقد بررسی بازی Judgment
نقد و بررسی

نقد بررسی بازی Judgment

داستان خیلی پیچیده است. کاراگاهی که پس از یک سری اشتباهات فردی درگیر پروندهای خطرناک می­شود. بازی Judgment یک عنوان اصلی نیست. در واقع یک

ادامه مطلب