judgement

تریلر بازی Judgement
تریلر بازی

تریلر بازی Judgement

این بازی یک عنوان متفاوت در سری یاکوزا است. که با چاشنی کاراگاهی این بار شما را با گروه های یاکوزا درگیر میکند.

ادامه مطلب