fifa

تریلر بازی Fifa 22
تریلر بازی

تریلر بازی Fifa 22

این تریلر جدید ترین تریلر معرفی شده از EA برای فیفا 22 است. که به صورت رسمی طی چند روز گذشته منشر شده است.

ادامه مطلب