بازی mortal

بررسی بازی Mortal Kombat 11
نقد و بررسی

بررسی بازی Mortal Kombat 11

بازی مورتال کمبت 11 بعد از سال ها و فاصله از نسخه قبلی خود یعنی XL با تغییرات فوق العاده منتشر شده است. اول از

ادامه مطلب